واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
ابوالقاسم بهرامی پورتلگرد
داخلی : ۴۸۲۱
پژوهشکده علوم گیاهی / راننده
سیدسعید حجت
داخلی : ۴۸۱۵
پژوهشکده علوم گیاهی / کارشناس پژوهشی
بانک بذر
داخلی : ۴۸۲۵
پژوهشکده علوم گیاهی / بانک بذر
محبوبه زنگوئی
داخلی : ۴۸۱۳
پژوهشکده علوم گیاهی / تکنسین هرباریوم
حمیدرضا شرقی
داخلی : ۴۸۰۹
پژوهشکده علوم گیاهی / کارشناس پژوهشی
دفتر آموزشهای عالی آزاد
داخلی : ۴۸۲۲
پژوهشکده علوم گیاهی / دفتر آموزشهای عالی آزاد
حامد طلاچیان
داخلی : ۴۸۱۲
پژوهشکده علوم گیاهی / کارشناس امور رایانه/کارشناس اجرایی نشریه پژوهش های حبوبات ایران/کارشناس روابط عمومی
مصطفی عربی خادر
داخلی : ۴۸۲۳
پژوهشکده علوم گیاهی / تکنسین آزمایشگاه فیزیولوژی تنش ها
هاشم معمارباشی
داخلی : ۴۸۲۰
پژوهشکده علوم گیاهی / کارپرداز
هما میرشاهی
داخلی : ۴۸۱۷
پژوهشکده علوم گیاهی / کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی
ابراهیم ایزدی دربندی
داخلی : ۴۸۰۰
حوزه ریاست پژوهشکده / ریاست پژوهشکده علوم گیاهی
محمدرضا جوهرچی
داخلی : ۴۸۰۷
حوزه ریاست پژوهشکده / معاون پژوهشکده/بازنشسته
تلفنخانه و اطلاعات پژوهشکده علوم گیاهی
داخلی : ۴۸۱۶
حوزه ریاست پژوهشکده / تلفنخانه و اطلاعات پژوهشکده علوم گیاهی
نمابر پژوهشکده علوم گیاهی
داخلی : ۷۰۲۴
حوزه ریاست پژوهشکده / نمابر پژوهشکده علوم گیاهی
سیدمهدی‌ میرشاه ولای‌
داخلی : ۴۸۰۱
حوزه ریاست پژوهشکده / مسئول دفتر ریاست
فرشید معماریانی
داخلی : ۵۹۹۴
گروه پژوهشی گیاه شناسی / مدیر گروه گیاه شناسی
حمید موذنی زهان
داخلی : ۵۹۹۷
گروه پژوهشی گیاه شناسی / عضو هیأت علمی پژوهشکده
یاسمین ناصح
داخلی : ۴۸۱۰
گروه پژوهشی گیاه شناسی / کارشناس پژوهشی هرباریوم
شهربانو بستانی
داخلی : ۴۸۲۴
گروه پژوهشی بقولات
حسن پرسا
داخلی : ۴۸۱۹
گروه پژوهشی بقولات / کارشناس پژوهشی/مدیر بانک بذر/مدیر اجرایی نشریه پژوهش های حبوبات ایران/مدیر روابط عمومی
فرهاد شکوهی فر
داخلی : ۵۹۹۱
گروه پژوهشی بقولات / عضو هیأت علمی پژوهشکده
عصمت عباسیان مقدم
داخلی : ۴۸۰۴
گروه پژوهشی بقولات
جعفر نباتی
داخلی : ۵۹۹۶
گروه پژوهشی بقولات / عضو هیأت علمی پژوهشکده
سعیدرضا وصال
داخلی : ۵۹۹۲
گروه پژوهشی بقولات / عضو هیأت علمی پژوهشکده/مدیر گروه
لیلا سمیعی
داخلی : ۵۹۹۵
گروه پژوهشی گیاهان زینتی / عضو هیأت علمی پژوهشکده
زهرا کریمیان
داخلی : ۵۹۹۳
گروه پژوهشی گیاهان زینتی / عضو هیأت علمی پژوهشکده
26 مورد پیدا شد.