واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
احمدرضا بهرامی
داخلی : ۲۵۱۲
معاونت پژوهش و فناوری / معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
پیمان پورمقدم
داخلی : ۴۳۷۷
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / عضو هیئت علمی
سیدکیوان حسینی
داخلی : ۴۳۷۸
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / ریاست مرکز
رضا خواجوی
داخلی : ۴۳۷۴
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / عضو هیات علمی
بهنام رحیمی
داخلی : ۴۳۷۹
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / عضو هیأت علمی
مجید سدارتی
داخلی : ۴۳۷۶
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / کارشناس امور رایانه
نمابر مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی
داخلی : ۷۰۲۲
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / نمابر مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی
مجید سدارتی
داخلی : ۴۳۸۰
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی
جعفر شجاع طاهری
داخلی : ۴۳۸۱
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / عضو هیئت علمی
احمد شوشتری
داخلی : ۴۳۷۵
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / عضو هیأت علمی
حسین صادقی
داخلی : ۴۳۷۲
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / عضو هیأت علمی
احمد عابدی پورنیک اقبال
داخلی : ۴۳۷۱
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / راننده وسائط نقلیه
محمدمهدی مطیعی
داخلی : ۴۳۷۳
مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی / کارشناس مرکز و مسئول امور رایانه
علی اکبر اکبری
داخلی : ۲۳۵۲
دفتر معاونت پژوهش وفناوری / مدیر مرکزکارآفرینی و مالکیت فکری
عصمت امینی
داخلی : ۲۴۴۸
دفتر معاونت پژوهش وفناوری / کارشناس حسابداری
محمود تقی پوربهره
داخلی : ۲۴۱۹
دفتر معاونت پژوهش وفناوری / ‌حسابدار ‌‌
حسین رستمی کاهو
داخلی : ۲۴۵۰
دفتر معاونت پژوهش وفناوری / حسابدار
الهه زراعتی نوقابی
داخلی : ۲۴۵۳
دفتر معاونت پژوهش وفناوری / کارشناس حسابداری
نمابر دفتر معاونت پژوهش و فناوری
داخلی : ۷۱۰۵
دفتر معاونت پژوهش وفناوری / نمابر دفتر معاونت پژوهش و فناوری
زهرا زواری اره کمری
داخلی : ۲۴۲۰
دفتر معاونت پژوهش وفناوری / مسئول دفتر
محمدمهدی شمس
داخلی : ۲۳۵۱
دفتر معاونت پژوهش وفناوری / مرکز کارآفرینی و مالکیت فکری / کارشناس مالکیت فکری
نمابر دفتر مالکیت فکری
داخلی : ۷۱۱۵
دفتر معاونت پژوهش وفناوری / نمابر دفتر مالکیت فکری
غلامرضا قاسمپورانارکی
داخلی : ۲۳۵۳
دفتر معاونت پژوهش وفناوری / مرکز کارآفرینی و مالکیت فکری / کارشناس کارآفرینی
محمد امین
داخلی : ۲۴۱۶
مدیریت پژوهشی / کارشناس
سیدعبدالکریم سجادی
داخلی : ۲۵۲۲
مدیریت پژوهشی
مهری قیاسی کاکائی
داخلی : ۲۴۱۳
مدیریت پژوهشی / مسئول دفتر
زهرا مجدی
داخلی : ۲۴۱۱
مدیریت پژوهشی / کارشناس
هادی محمدی
داخلی : ۲۴۱۴
مدیریت پژوهشی / معاون مدیر
مهرنوش منوچهری
داخلی : ۲۴۸۷
مدیریت پژوهشی / کارشناس پژوهشی
قدیر یوسف پور اوندری
داخلی : ۲۴۸۶
مدیریت پژوهشی / کارشناس پژوهشی
ریحانه بهنام رسولی
داخلی : ۲۴۰۳
مدیریت توسعه و انتقال فناوری
منا جهانگیری خواه
داخلی : ۲۴۹۸
مدیریت توسعه و انتقال فناوری / کارشناس مستقر در معاونت پژوهش و فناوری
کاظم دوست علی
داخلی : ۲۴۰۴
مدیریت توسعه و انتقال فناوری
مجتبی صنوبری
داخلی : ۲۴۰۵
مدیریت توسعه و انتقال فناوری / کارشناس
سیده مریم طباطبایی
داخلی : ۲۴۴۷
مدیریت توسعه و انتقال فناوری / کارشناس توسعه و انتقال فناوری
بهشید عمرانی
داخلی : ۲۴۰۲
مدیریت توسعه و انتقال فناوری / کارشناس مسئول
یوسف مشهدی
داخلی : ۲۴۴۶
مدیریت توسعه و انتقال فناوری / کارشناس
بازرسی
داخلی : ۲۴۹۹
مدیریت توسعه و انتقال فناوری / بازرسی
بازرسی
داخلی : ۲۴۹۲
مدیریت توسعه و انتقال فناوری / بازرسی
آزاده مهدی نژاد
داخلی : ۲۴۹۷
مدیریت توسعه و انتقال فناوری / کارشناس دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری سال 1396
محمدباقر یغمایی‌
داخلی : ۲۴۰۰
مدیریت توسعه و انتقال فناوری / متصدی امور دفتری
مرتضی اشراقی تالهی قوچانی
داخلی : ۴۳۹۹
آزمایشگاه مرکزی
رکسانا پسیان
داخلی : ۴۳۹۱
آزمایشگاه مرکزی / کارشناس آزمایشگاه TEM
علی جباری آزاد
داخلی : ۴۳۸۷
آزمایشگاه مرکزی / مدیر آزمایشگاه مرکزی
محبوبه حدادحسن آبادی
داخلی : ۴۳۹۴
آزمایشگاه مرکزی / مسئول پذیرش آزمایشگاه مرکزی
داود خادمی
داخلی : ۴۳۹۳
آزمایشگاه مرکزی / کارشناس آزمایشگاه مرکزی
فاطمه خاکراه
داخلی : ۴۳۹۰
آزمایشگاه مرکزی / کارشناس آزمایشگاه STM-PSA-ZETA
عبدالصمد رمضانی دوین
داخلی : ۴۳۸۳
آزمایشگاه مرکزی / کارپرداز
الهام طلایی
داخلی : ۴۳۸۸
آزمایشگاه مرکزی / کارشناس دستگاه ICP
فاطمه ناصری
داخلی : ۴۳۸۶
آزمایشگاه مرکزی / کارشناس آزمایشگاه بیولوژی
فاطمه ناصری
داخلی : ۴۳۸۵
آزمایشگاه مرکزی / کارشناس آزمایشگاه بیولوژی
محمد نورمحمدی‌
داخلی : ۴۳۹۸
آزمایشگاه مرکزی / امین اموال
اتاق آماده سازی نمونه
داخلی : ۴۳۸۲
آزمایشگاه مرکزی / اتاق آماده سازی نمونه
نفیسه هاشمیان کاخکی
داخلی : ۴۳۸۴
آزمایشگاه مرکزی / کارشناس آزمایشگاه XRD
نفیسه هاشمیان کاخکی
داخلی : ۴۳۸۹
آزمایشگاه مرکزی / کارشناس آزمایشگاه SEM
نمابر آزمایشگاه مرکزی
داخلی : ۷۰۹۲
آزمایشگاه مرکزی / نمابر آزمایشگاه مرکزی
مهین هوشیار صادقیان
داخلی : ۴۳۹۲
آزمایشگاه مرکزی / کارشناس آزمایشگاه SEM
بی بی سیما اسلامی ازغندی
داخلی : ۶۵۴۹
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس بخش پایان نامه ها
علی‌اصغر اقبالیان‌
داخلی : ۶۵۷۰
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / آماده سازی کتاب
پریوش ایمان طلب
داخلی : ۶۵۱۰
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس مسئول بخش سفارشات
نمابر مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
داخلی : ۷۰۸۸
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / نمابر مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
الهه پازوکی شاهسوند
داخلی : ۶۵۰۳
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / مسئول دفتر حوزه ریاست/دبیرخانه
محمود تقی پوربهره
داخلی : ۶۵۱۸
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
آزاده جاویدی فیروزطوسی
داخلی : ۶۵۱۲
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / جمع دار اموال کتاب
علیرضا خروار بقمچ‌
داخلی : ۶۵۳۷
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کتابدار مخزن کتاب
نفیسه دری فر
داخلی : ۶۵۳۰
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس بخش اطلاع رسانی
آبدارخانه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
داخلی : ۶۵۷۴
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / آبدارخانه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
رقیه دهستانی
داخلی : ۶۵۷۶
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس بخش اطلاع رسانی
فاطمه ذاکری فرد
داخلی : ۶۵۴۷
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس مسئول بخش پایان نامه ها
نیره ذوالفقاری نقندر
داخلی : ۶۵۲۶
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کاردان واحد خدمات فنی کتاب/ آماده سازی
زهرا رضازاده
داخلی : ۶۵۷۲
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس بخش امانت
مریم رفیع
داخلی : ۶۵۴۳
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس بخش آموزش و ارتباطات
مژگان روح بخش فراغتی
داخلی : ۶۵۱۴
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس بخش سفارشات
فاطمه ریاحی
داخلی : ۶۵۳۹
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس بخش نشریات
ابوالقاسم زرنگ
داخلی : ۶۵۳۶
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کتابدار مخزن کتاب
سیدعلیرضا سعادت علیجانی
داخلی : ۶۵۲۰
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
اکرم سلمانی صفا
داخلی : ۶۵۳۲
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس بخش اطلاع رسانی
صدیقه السادات سیدکشمیری
داخلی : ۶۵۲۴
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس واحد خدمات فنی کتاب/ چک نهایی
فریبا شگفته
داخلی : ۶۵۲۱
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس واحد نشریات
شهربانو صادقی گورجی
داخلی : ۶۵۳۳
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / مسئول بخش اطلاع رسانی و مدیر سایت
آزاده صالح آبادی
داخلی : ۶۵۴۵
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس بخش امانت
معصومه صالح فر
داخلی : ۶۵۲۷
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس واحد خدمات فنی کتاب/ فهرست نویس فارسی
وجیهه صامنی تیتکانلو
داخلی : ۶۵۱۷
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس واحد خدمات فنی کتاب/ ورود داده ها
محمود صدیقی
داخلی : ۶۵۴۰
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / مسئول بخش مرجع
سیدمحمدمهدی صفایی
داخلی : ۶۵۰۲
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / مدیریت امور عمومی
خدمات
داخلی : ۶۵۰۹
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / خدمات
سیدمحمدمهدی صفایی
داخلی : ۶۵۰۸
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / امین اموال
خدمات
داخلی : ۶۵۰۷
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / خدمات
تایپ و تکثیر
داخلی : ۶۵۷۵
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / تایپ و تکثیر
سمانه ضیائی
داخلی : ۶۵۷۱
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس بخش پایان نامه ها
سیدعلی طباطبائی
داخلی : ۶۵۰۱
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / مسئول خدمات / راننده
محمد جعفر طلائی برآبادی
داخلی : ۶۵۴۱
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / مسئول بخش امانت
محمد عباس زاده
داخلی : ۶۵۳۵
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کتابدار مخزن کتاب
زهره عباسی
داخلی : ۶۵۰۴
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / ریاست مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
مشاور راهنمای کتابخانه مرکزی
داخلی : ۶۵۰۵
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / مشاور راهنمای کتابخانه مرکزی
شهناز غلامحسین نژاد
داخلی : ۶۵۴۸
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس بخش دیداری و شنیداری
زهرا فاخر
داخلی : ۶۵۲۲
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس واحد خدمات فنی کتاب/ فهرست نویس لاتین
محبوبه فراش باشی آستانه
داخلی : ۶۵۵۳
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس بخش مرجع
فرزانه فرجامی
داخلی : ۶۵۲۵
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / مسئول بخش نشریات
واحد سخت افزار
داخلی : ۶۵۵۲
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / واحد سخت افزار
اتاق سرور
داخلی : ۶۵۵۶
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / اتاق سرور
فائقه فرهمندیار
داخلی : ۶۵۶۵
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس رایانه
ناصر فلاح نژادتفتی
داخلی : ۶۵۸۲
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
صندوق قرض الحسنه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
داخلی : ۶۵۶۶
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / صندوق قرض الحسنه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
زهرا قدمگاهی
داخلی : ۶۵۲۳
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس بخش امانت/ امور تسویه حساب
سالن مطالعه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
داخلی : ۶۵۷۸
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / سالن مطالعه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
نگهبانی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
داخلی : ۶۵۰۰
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / نگهبانی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
لادن قزلی
داخلی : ۶۵۱۹
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس مسئول بخش خدمات فنی کتاب
مریم لاری
داخلی : ۶۵۴۶
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس بخش امانت
مریم مرادی خواه
داخلی : ۶۵۲۸
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس واحد خدمات فنی کتاب/ فهرست نویس فارسی
ساجده موسوی
داخلی : ۶۵۲۹
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس واحد خدمات فنی کتاب/ فهرست نویس عربی
کبری ناصری
داخلی : ۶۵۵۱
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس بخش مجموعه های اهدایی
محمد نظام دوست
داخلی : ۶۵۵۰
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس بخش پایان نامه ها
کبری نگهبان
داخلی : ۶۵۴۲
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس بخش نشریات
هادی هراتی
داخلی : ۶۵۱۵
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / کارشناس واحد سفارشات
فاطمه هراتیان دوغائی
داخلی : ۶۵۳۱
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی / مسئول واحد آموزش و ارتباطات
مریم پارسا
داخلی : ۲۴۰۶
مرکز رشد واحدهای فناوری / کارشناس مرکز رشد
فاطمه سلطانی
داخلی : ۲۴۰۱
مرکز رشد واحدهای فناوری / مرکز رشد علوم انسانی
دفتر ریاست مرکز رشد واحدهای فناوری
داخلی : ۲۱۸۵
مرکز رشد واحدهای فناوری / دفتر ریاست مرکز رشد واحدهای فناوری
سیدحسین موسوی
داخلی : ۲۴۵۶
مرکز رشد واحدهای فناوری / مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری
حمیدرضا نداف سنگانی
داخلی : ۲۱۷۷
مرکز رشد واحدهای فناوری
روشنک امیرزاده هروی
داخلی : ۲۴۸۸
مدیریت نشر آثار علمی / مسئول دفتر
نمابر مدیریت نشر آثار علمی
داخلی : ۷۱۰۶
مدیریت نشر آثار علمی / نمابر مدیریت نشر آثار علمی
حیدر سالاری اره کمر
داخلی : ۲۴۹۵
مدیریت نشر آثار علمی / ناظر چاپ
حسین صابری
داخلی : ۲۴۸۴
مدیریت نشر آثار علمی / مدیر نشر آثار علمی
غلامرضا قاسمی
داخلی : ۲۴۸۵
مدیریت نشر آثار علمی / امور پخش
مصطفی قندهاری
داخلی : ۲۴۱۲
مدیریت نشر آثار علمی / کارشناس
مصطفی قندهاری
داخلی : ۲۳۹۹
مدیریت نشر آثار علمی / کارشناس
128 مورد پیدا شد.