واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
محمد انوریان خلیل آباد
داخلی : ۲۲۷۴
حوزه ریاست دانشگاه / کانون بازنشستگان
دبیرخانه مؤسسه توسعه علمی فناوری فرهیختگان استان
داخلی : ۷۳۱۹
حوزه ریاست دانشگاه / دبیرخانه مؤسسه توسعه علمی فناوری فرهیختگان استان
سیدمحمدجواد انوشه
داخلی : ۲۵۳۵
حوزه ریاست دانشگاه / دبیر شبکه جامع دانشگاه های استان
کارشناس بسیج اساتید استان
داخلی : ۲۶۷۶
حوزه ریاست دانشگاه / کارشناس بسیج اساتید استان
مجتبی بذرافشان مقدم
داخلی : ۲۶۸۰
حوزه ریاست دانشگاه / رئیس بسیج اساتید استان
کارشناس بسیج اساتید استان
داخلی : ۲۶۷۸
حوزه ریاست دانشگاه / کارشناس بسیج اساتید استان
جانشین رئیس بسیج اساتید استان
داخلی : ۲۶۷۷
حوزه ریاست دانشگاه / جانشین رئیس بسیج اساتید استان
دفتر بسیج اساتید
داخلی : ۲۲۳۰
حوزه ریاست دانشگاه / دفتر بسیج اساتید
کارشناس بسیج اساتید استان
داخلی : ۲۶۷۹
حوزه ریاست دانشگاه / کارشناس بسیج اساتید استان
کارشناس بسیج اساتید استان
داخلی : ۲۶۷۵
حوزه ریاست دانشگاه / کارشناس بسیج اساتید استان
محمود قنبری
داخلی : ۲۴۲۸
حوزه ریاست دانشگاه / کارپرداز
بهروز مهرام
داخلی : ۲۳۴۱
حوزه ریاست دانشگاه / دبیر هیئت اجرایی جذب استانی استانهای خراسان
اعظم انصاری
داخلی : ۲۵۳۰
حوزه ریاست / مشاور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در امور بانوان و جوانان
جواد روحانی نژاد
داخلی : ۲۴۳۵
دفترریاست دانشگاه / مسئول دفتر
جواد روحانی نژاد
داخلی : ۲۴۳۴
دفترریاست دانشگاه / مسئول دفتر
جواد روحانی نژاد
داخلی : ۲۵۰۷
دفترریاست دانشگاه
حسین افخمی روحانی
داخلی : ۴۹۰۱
گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر / رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
واحد مشاوره - اتاق2
داخلی : ۴۹۱۱
گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر / واحد مشاوره - اتاق2
هاشم ایزدی علی آبادی
داخلی : ۴۹۰۲
گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر / کارشناس
واحد مشاوره - اتاق1
داخلی : ۴۹۰۸
گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر / واحد مشاوره - اتاق1
سیدمحمدجواد حسینی
داخلی : ۴۹۰۶
گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر / کارشناس مسئول ‌آموزش
کانون ایثار
داخلی : ۴۹۰۷
گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر / کانون ایثار
علی رضائی رودمعجنی
داخلی : ۴۹۰۴
گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر / کارپرداز
عبدالصمد صمدی‌
داخلی : ۴۹۰۳
گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر / خدمات
نمابر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
داخلی : ۷۰۲۱
گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر / نمابر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
زهرا عباس زاده دربانی
داخلی : ۴۹۰۰
گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر / مسئول دفتر
علیرضا فلاحی اخلمد
داخلی : ۴۹۰۹
گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر / کارشناس تحصیلات تکمیلی
علی یکتا
داخلی : ۴۹۱۰
گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر / مشاور
کبری احمدی
داخلی : ۲۰۰۳
دفتر ریاست و روابط عمومی / مرکز تماس دانشگاه
سیدعلیرضا سعادت علیجانی
داخلی : ۲۴۱۰
دفتر ریاست و روابط عمومی
ناهید صبوریان
داخلی : ۲۰۰۴
دفتر ریاست و روابط عمومی / مرکز تماس دانشگاه
فرشته محمد زاده/کارشناس روابط عمومی
داخلی : ۲۴۹۱
دفتر ریاست و روابط عمومی / فرشته محمد زاده/کارشناس روابط عمومی
محمدعلی عبدی زاده خادر
داخلی : ۲۴۱۸
دفتر ریاست و روابط عمومی / کارشناس رسیدگی ‌به‌ اسناد
معصومه کربلائی نجف تبریزی
داخلی : ۲۴۳۶
دفتر ریاست و روابط عمومی / مسئول دفتر
معصومه کربلائی نجف تبریزی
داخلی : ۲۴۲۲
دفتر ریاست و روابط عمومی / مسئول دفتر مشاور عالی ریاست دانشگاه
نسرین کیوانفر
داخلی : ۲۴۲۹
دفتر ریاست و روابط عمومی / سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه
محمدسعید مسئله گو
داخلی : ۲۴۲۶
دفتر ریاست و روابط عمومی / کارشناس تبلیغات
فرشید نیک بخت
داخلی : ۲۴۸۹
دفتر ریاست و روابط عمومی / مسئول حسابداری حوزه ریاست و روابط عمومی
محمد یعقوبی
داخلی : ۲۴۳۰
اداره روابط عمومی / کارشناس روابط عمومی
رجبعلی افشاریان
داخلی : ۳۳۲۳
دفتر ریاست و روابط عمومی-نمایندگی دانشگاه درتهران
اعظم موسی پور پرویزی
داخلی : ۳۳۲۲
دفتر ریاست و روابط عمومی-نمایندگی دانشگاه درتهران
محمدباقر احمدی لداری
داخلی : ۲۳۴۳
هسته گزینش / کارشناس
علی اکبر امام پور
داخلی : ۲۳۳۱
هسته گزینش
حمیده ایرجی نیا
داخلی : ۲۳۳۵
هسته گزینش / کارشناس
نمابر دفتر تحقیق استان خراسان رضوی
داخلی : ۷۳۵۳
هسته گزینش / نمابر دفتر تحقیق استان خراسان رضوی
نفیسه برامکی یزدی
داخلی : ۲۳۳۹
هسته گزینش / کارشناس امور اداری
احسان برکه باد
داخلی : ۲۱۷۱
هسته گزینش
مهدی پارسا
داخلی : ۲۵۱۹
هسته گزینش / مدیر هسته گزینش دانشگاه
سیدجواد ضیائی
داخلی : ۲۳۹۰
هسته گزینش / محقق
احمد غفوریان ابدی
داخلی : ۲۳۴۰
هسته گزینش / کارشناس
مجید گندمکار
داخلی : ۲۳۳۶
هسته گزینش / محقق‌
ابوالفضل مدرسی
داخلی : ۲۳۳۴
هسته گزینش / کارشناس تحقیقات وارزیابی‌
مرتضی ایمن شهیدی
داخلی : ۲۲۹۳
مدیریت حراست / مدیر حراست
مهدی حاصل طلب شورچه
داخلی : ۲۲۹۶
مدیریت حراست / کارشناس حراست
مهدی حافظی
داخلی : ۲۲۹۸
مدیریت حراست
بی بی حمیده سیدموسوی
داخلی : ۲۲۹۰
مدیریت حراست / کارشناس
علی اکبر طاهری
داخلی : ۲۲۸۸
مدیریت حراست / کارشناس صدور کارت
مهدی قاسم زاده
داخلی : ۲۲۹۵
مدیریت حراست / معاون حراست
مهدی قاسم زاده
داخلی : ۲۲۵۸
مدیریت حراست / معاون حراست
جعفر مقدسیان
داخلی : ۲۲۹۷
مدیریت حراست / کارشناس
جمال موسمی
داخلی : ۲۲۹۹
مدیریت حراست / کارشناس سخت افزار
نمابر حفاظت آزمون استان خراسان رضوی
داخلی : ۷۱۲۰
مدیریت حراست / نمابر حفاظت آزمون استان خراسان رضوی
محمدرضا موسمی
داخلی : ۲۲۹۴
مدیریت حراست / کارشناس مسئول حراست
فاطمه نوری اسکندری
داخلی : ۲۲۸۹
مدیریت حراست / کارشناس
نمابر هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی
داخلی : ۷۳۱۰
دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان / نمابر هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی
بی بی زهرا بصیر فیض آبادی
داخلی : ۲۴۶۸
دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان / مسئول دفتر
حسین جعفری ثانی
داخلی : ۲۴۷۳
دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان / دبیر هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
سیدمحمدجعفر جعفریان راد
داخلی : ۲۴۸۰
دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان / کارشناس نظارت و ارزیابی
علی جهان
داخلی : ۲۴۷۲
دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان / کارشناس ‌
لیلا رضایی مقدم
داخلی : ۲۴۷۵
دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
مصطفی هدایتی باویل
داخلی : ۲۴۷۴
دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان / کارشناس نظارت و ارزیابی
علی پیوندی
داخلی : ۲۴۰۷
مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی / کارشناس
میترا حسن زاده مبینی
داخلی : ۲۴۹۰
مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی / کارشناس مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی
فاطمه حسینی طباطبائی
داخلی : ۲۴۱۵
مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی / مسئول دفتر
محسن حیدرزاده مشهدی
داخلی : ۲۴۰۸
مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی / کارشناس تشریفات هیئت های خارجی
عذرا قندهاریون
داخلی : ۲۴۰۹
مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی / مسئول گروه برنامه ریزی و توسعه همکاری های علمی بین المللی
عابدین واحدیان مظلوم
داخلی : ۲۵۲۳
مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی / مدیر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه
سمیه آسایش پور
داخلی : ۴۹۵۴
اداره انتظامات / کارمند واحد تحقیق خواهران
یدالله احراری
داخلی : ۴۹۵۶
اداره انتظامات / مسئول واحد تحقیق و بررسی
نگهبانی ورودی درب شرقی
داخلی : ۴۹۶۱
اداره انتظامات / نگهبانی ورودی درب شرقی
نگهبانی اداره انتظامات
داخلی : ۴۹۸۰
اداره انتظامات / نگهبانی اداره انتظامات
نگهبانی درب علوم ریاضی
داخلی : ۴۹۷۶
اداره انتظامات / نگهبانی درب علوم ریاضی
نگهبانی خروجی درب جنوبی
داخلی : ۴۹۷۵
اداره انتظامات / نگهبانی خروجی درب جنوبی
نگهبانی ورودی درب شمالی
داخلی : ۴۹۶۴
اداره انتظامات / نگهبانی ورودی درب شمالی
نگهبانی خروجی درب شرقی
داخلی : ۴۹۷۱
اداره انتظامات / نگهبانی خروجی درب شرقی
نگهبانی سازمان مرکزی
داخلی : ۲۱۱۰
اداره انتظامات / نگهبانی سازمان مرکزی
نگهبانی خروجی درب شمالی
داخلی : ۴۹۷۴
اداره انتظامات / نگهبانی خروجی درب شمالی
نگهبانی ورودی درب غربی (باهنر)
داخلی : ۴۹۶۲
اداره انتظامات / نگهبانی ورودی درب غربی (باهنر)
نگهبانی سازمان مرکزی
داخلی : ۲۱۱۱
اداره انتظامات / نگهبانی سازمان مرکزی
نگهبانی درب رضوی
داخلی : ۴۹۷۳
اداره انتظامات / نگهبانی درب رضوی
سیدحسن احمدی
داخلی : ۴۹۷۷
اداره انتظامات / مسئول امور نگهبانی حوزه سه
نگهبانی ورودی درب جنوبی
داخلی : ۴۹۶۵
اداره انتظامات / نگهبانی ورودی درب جنوبی
نگهبانی خروجی درب غربی (باهنر)
داخلی : ۴۹۷۲
اداره انتظامات / نگهبانی خروجی درب غربی (باهنر)
مرکز پیام
داخلی : ۴۹۴۹
اداره انتظامات / مرکز پیام
مرکز پیام
داخلی : ۱۱۱۱
اداره انتظامات / مرکز پیام
مرکز پیام
داخلی : ۴۹۵۹
اداره انتظامات / مرکز پیام
نگهبانی تشکلها دانشجوئی /مسجد جامع
داخلی : ۴۹۶۷
اداره انتظامات / نگهبانی تشکلها دانشجوئی /مسجد جامع
علی اصغر اکبری کلاهی طوسی
داخلی : ۴۹۷۹
اداره انتظامات
داود حسینی ساعی
داخلی : ۴۹۵۲
اداره انتظامات / مسئول واحد صدور برچسب تردد خودرو در دانشگاه
سیدمحمد رسولی
داخلی : ۴۹۷۰
اداره انتظامات / مسئول دفتر
یوسفعلی فرهمندنژاد
داخلی : ۴۹۵۷
اداره انتظامات / امین اموال
رمضان قربانی
داخلی : ۴۹۷۸
اداره انتظامات / مسئول امور نگهبانی حوزه دو
محمدمهدی مقدم
داخلی : ۴۹۵۵
اداره انتظامات / مسئول امور گشت
واحد گشت
داخلی : ۴۹۵۸
اداره انتظامات / واحد گشت
صندوق قرض الحسنه اداره انتظامات
داخلی : ۴۹۵۳
اداره انتظامات / صندوق قرض الحسنه اداره انتظامات
آبدارخانه اداره انتظامات
داخلی : ۴۹۶۶
اداره انتظامات / آبدارخانه اداره انتظامات
سیدمحسن منتظری
داخلی : ۴۹۶۰
اداره انتظامات / معاون اداره انتظامات
نمابر اداره انتظامات
داخلی : ۷۰۲۰
اداره انتظامات / نمابر اداره انتظامات
زهرا نداف
داخلی : ۴۹۵۱
اداره انتظامات
محمدرضا نداف شرقی
داخلی : ۴۹۵۰
اداره انتظامات / سرپرست اداره انتظامات
جواد وکیلی
داخلی : ۴۹۶۹
اداره انتظامات
فاطمه ذوالفقاریان
داخلی : ۲۶۴۱
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه
سلمان ساکت
داخلی : ۲۶۴۰
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه / رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی
سلمان ساکت
داخلی : ۲۶۵۰
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه / رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی
مسعود ظریفعلی زاده مقدم
داخلی : ۲۶۴۴
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه
ماشاءاله فیضی
داخلی : ۲۶۴۵
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه / کارشناس
ماشاءاله فیضی
داخلی : ۲۶۵۱
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه / کارشناس/باشگاه مفاخر و پیشکسوتان
مریم اورعی
داخلی : ۲۶۴۳
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه / مریم اورعی
سمانه بندگی
داخلی : ۲۶۴۲
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه / سمانه بندگی
ملیحه آریامنش
داخلی : ۲۷۰۰
اداره دانشجويان غيرايراني / مسئول دفتر
نمابر اداره دانشجویان غیرایرانی
داخلی : ۷۳۲۰
اداره دانشجويان غيرايراني / نمابر اداره دانشجویان غیرایرانی
هومن احمدیان یزدی
داخلی : ۲۷۱۱
اداره دانشجويان غيرايراني / مسئول امور عمومی
مهران باغبانی ابدال آبادی
داخلی : ۲۷۱۰
اداره دانشجويان غيرايراني / نماینده آموزشی دانشجویان غیرایرانی
علیرضا حسینی
داخلی : ۲۷۰۳
اداره دانشجويان غيرايراني / کارشناس دانشجویان غیرایرانی
بهروز شکیبا
داخلی : ۲۷۰۷
اداره دانشجويان غيرايراني / اداره دانشجویان غیر ایرانی- مدیرعامل شرکت پایا مبتکر
مریم کرمانی
داخلی : ۲۷۰۸
اداره دانشجويان غيرايراني / کارشناس امور کنسولی
محمد کمالی نسب
داخلی : ۲۷۰۲
اداره دانشجويان غيرايراني / کارشناس مسئول دانشجویان غیرایرانی
زینب موذن زاده
داخلی : ۲۷۰۱
اداره دانشجويان غيرايراني / رئیس اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه
حسن میرزائی
داخلی : ۲۷۰۴
اداره دانشجويان غيرايراني / کارشناس دانشجویان غیرایرانی
دبیرخانه جشن فرهنگ ملل
داخلی : ۲۷۱۷
اداره دانشجويان غيرايراني / دبیرخانه جشن فرهنگ ملل
جشنواره بین الملل
داخلی : ۲۷۰۹
اداره دانشجويان غيرايراني / جشنواره بین الملل
فرشید نیک بخت
داخلی : ۲۷۱۲
اداره دانشجويان غيرايراني / حسابدار
132 مورد پیدا شد.