واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
زهرا اکبرزاده
داخلی : ۴۸۳۷
بنیاد دانشگاهی / کارشناس
زهره اکبری
داخلی : ۶۹۳۲
بنیاد دانشگاهی / شرکت خردورزان نوین فردوسی/سرپرست خوابگاه پردیس5
رضا پروانه حسینی
داخلی : ۴۸۴۰
بنیاد دانشگاهی / مدیر عامل شرکت خردورزان نوین فردوسی
هادی جباری نوقابی
داخلی : ۴۸۴۱
بنیاد دانشگاهی / قائم مقام مدیر عامل شرکت خردورزان نوین فردوسی
فاطمه چوبینه
داخلی : ۴۸۴۲
بنیاد دانشگاهی / مسئول دبیرخانه شرکت خردورزان نوین فردوسی
امیر رسولی مغانی
داخلی : ۴۸۳۶
بنیاد دانشگاهی / کارشناس اجرائی شرکت خردورزان نوین فردوسی
مسعود شاکری روش
داخلی : ۴۸۴۳
بنیاد دانشگاهی / حسابدار شرکت خردورزان نوین فردوسی
مهدی شریفی
داخلی : ۴۸۳۵
بنیاد دانشگاهی / معاون بنیاد
لیلا طباطبایی
داخلی : ۴۸۳۲
بنیاد دانشگاهی / حسابدار
ذبیح‌ الله‌ فرجی ‌ریحان ‌آبادی
داخلی : ۴۸۳۱
بنیاد دانشگاهی / کارشناس
مسعود ادیب
داخلی : ۴۸۳۸
بنیاد دانشگاهی / مسعود ادیب
مهری مجنون
داخلی : ۴۸۳۰
بنیاد دانشگاهی / کارشناس امور دانشجویان
بنیاد دانشگاهی فردوسی/کمیته های بنیاد
داخلی : ۴۸۳۳
بنیاد دانشگاهی / بنیاد دانشگاهی فردوسی/کمیته های بنیاد
نمابر بنیاد دانشگاهی
داخلی : ۷۰۹۳
بنیاد دانشگاهی / نمابر بنیاد دانشگاهی
سعید محمدیان
داخلی : ۴۸۴۴
بنیاد دانشگاهی / کارشناس شرکت خردورزان نوین فردوسی
علیرضا ناظری
داخلی : ۴۸۳۴
بنیاد دانشگاهی / مدیرعامل
16 مورد پیدا شد.