واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
زهرا اکبرزاده
داخلی : ۴۸۳۷
بنیاد دانشگاهی / کارشناس
رضا پروانه حسینی
داخلی : ۴۸۴۰
بنیاد دانشگاهی / مدیر عامل شرکت خردورزان نوین فردوسی
هادی جباری نوقابی
داخلی : ۴۸۴۱
بنیاد دانشگاهی / قائم مقام مدیر عامل شرکت خردورزان نوین فردوسی
فاطمه چوبینه
داخلی : ۴۸۴۲
بنیاد دانشگاهی / مسئول دبیرخانه شرکت خردورزان نوین فردوسی
امیر رسولی مغانی
داخلی : ۴۸۳۶
بنیاد دانشگاهی / کارشناس اجرائی شرکت خردورزان نوین فردوسی
علی سرگلزائی نظام دوست
داخلی : ۴۸۳۵
بنیاد دانشگاهی / روابط عمومی بنیاد
مسعود شاکری روش
داخلی : ۴۸۴۳
بنیاد دانشگاهی / حسابدار شرکت خردورزان نوین فردوسی
لیلا طباطبایی
داخلی : ۴۸۳۲
بنیاد دانشگاهی / حسابدار
ذبیح‌ الله‌ فرجی ‌ریحان ‌آبادی
داخلی : ۴۸۳۱
بنیاد دانشگاهی / کارشناس
مهری مجنون
داخلی : ۴۸۳۰
بنیاد دانشگاهی / کارشناس امور دانشجویان
نمابر بنیاد دانشگاهی
داخلی : ۷۰۹۳
بنیاد دانشگاهی / نمابر بنیاد دانشگاهی
سعید محمدیان
داخلی : ۴۸۴۴
بنیاد دانشگاهی / کارشناس شرکت خردورزان نوین فردوسی
علیرضا ناظری
داخلی : ۴۸۳۴
بنیاد دانشگاهی / مدیرعامل
13 مورد پیدا شد.