واحد :
نام و نام خانوادگی
داخلی+۳۸۸۰
سمت
مسعود حجتی نژاد
داخلی : ۶۴۹۵
مدیریت فرهنگی دانشگاه / دبیرخانه استانی یادواره شهدای دانشجویی استان خراسان رضوی
ابوالقاسم دریادل ابدال آبادی
داخلی : ۶۴۹۰
مدیریت فرهنگی دانشگاه / امین اموال
خدمات
داخلی : ۶۴۹۷
مدیریت فرهنگی دانشگاه / خدمات
خدمات
داخلی : ۶۴۶۲
مدیریت فرهنگی دانشگاه / خدمات
سیدعباس موسویان قمصری
داخلی : ۶۴۸۲
مدیریت فرهنگی دانشگاه / مسئول آمفی تئاتر پردیس
محمدحسین یگانه پور
داخلی : ۶۴۸۸
مدیریت فرهنگی دانشگاه / کارشناس تبلیغات
علی اکبر نوروزی
داخلی : ۶۴۷۴
معاونت فرهنگی - اجتماعی / مسئول امور عمومی مسجد حضرت زهرا(س)
باشگاه خبرنگاران
داخلی : ۶۴۸۱
مدیریت اجتماعی دانشگاه / باشگاه خبرنگاران
دبیرخانه همایش ها
داخلی : ۶۴۷۷
مدیریت اجتماعی دانشگاه / دبیرخانه همایش ها
ملیحه تابعی
داخلی : ۶۴۷۱
مدیریت اجتماعی دانشگاه / کارشناس برنامه ریزی، پایش و ارزیابی
10 مورد پیدا شد.